Výchovné poradenstvo

Navigácia

Partners


Vzdelávanie

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlešieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté vysledky.

Veda

Naší učitelia prírodovedných predmetov sa sústreďujú na získavanie praktických vedomosti, priamo uplatniteľných v bežnom živote.

Zdravie

V čo najväčšej miere sa snažíme povzbudiť deti k zdravému životnému štýlu, zdravej strave a pobytu v prírode.

Novinky

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Juraja Holčeka
    ul. Juraja Holčeka 583/18, 94143 Dolný Ohaj
  • +421 356582171
    0910 644 773

Fotogaléria